Drukuj 

Regulamin

1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert.

a. właścicielem serwisu jest:

Dane firmy

2. Serwis komisslubny.pl zamieszcza oferty weselne, udostępnia je w sieci internetowej.

3. Serwis komisslubny.pl umożliwia dodanie oferty bez żadnych zobowiązań względem stron. Ogłoszenie może zostać dodana odpłatnie według stawek podanych w cenniku. W przypadku ponownego dodania ogłoszenie będzie usuwane.

4. Treści zamieszczanych ofert muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganiami serwisu.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ofert.

6. Oferty zamieszczane w serwisie mogą podlegać sprawdzeniu pod względem merytorycznym i ewentualnej edycji (np. w przypadku błędów ortograficznych i itp.) bez zgody usługobiorcy.

7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest WXQ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

dane firmy

. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez właściciela serwisu w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkownika mogą być za ich odrębną zgodą, przetwarzane przez właściciela serwisu również w celach marketingowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, cele oraz podstawa przetwarzania, jak i uprawnienia Użytkowników określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem Polityka prywatności

8. Serwis komisslubny.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ogłoszeniami.

9. Wpisując dane osobowe w serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w internecie.

10. Oferty naruszające któryś z punktów regulaminu, zostają usunięte i koszty ofert nie są zwracane.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go w serwisie komisslubny.pl.

12. Użytkownik powinien posiadać odpowiednie prawa autorskie, bądź zgody autorów na umieszczanie zdjęć w serwisie – umieszczenie zdjęć jest jednoznaczne z oświadczeniem na posiadanie takiego prawa lub zgody.

13. Zabrania się korzystania z danych kontaktowych i formularzy kontaktowych zamieszczonych w serwisie w celach marketingowych.

14. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania danych zamieszczonych w serwisie bez odpowiedniej zgody, chyba że dane takie (np. zdjęcia) podlegają odpowiednim licencjom uprawniającym do tego.

15. Zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyka serwisu.

16. Założenie konta w serwisie komisslubny.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji w swojej ofercie, jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkować ostrzeżeniem lub nawet usunięciem konta.

18. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączania serwisu z przyczyn technicznych bez uprzedzania o tym użytkowników.

19. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych następujących w wyniku awarii technicznych.

20. Zabrania się dokonywania działań mogących zakłócić funkcjonowanie serwisu.

21. Kolejność wyświetlania ofert w serwisie jest losowa i zgodna z założonymi przez odwiedzającego kryteriami dotyczącymi sortowania wyników wyszukiwania.

Postanowienia końcowe

 

  1. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz prawa do materiałów graficznych zamieszczonych w serwisie. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, które te treści zamieścił.

  2. Wszelkie dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail kontak [małpa] komisslubny . pl

  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

  4. Użytkownik oraz klient ma możliwość zamknięcia konta w serwisie. W tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość z adresu e-mail użytego podczas rejestracji.

  5. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do serwisu lub ze zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianach i terminie rozpoczęcia ich obowiązywania powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.

  6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

Do góry